Doplnky výživy v rysovačke. Veda aj moje skúsenosti. - Doplnky výživy v rysovačke , teda najčastejšie “spaľovače tukov” je označenie doplnkov výživy, ktoré by mali zvyšovať metabolizmus tukov alebo výdaj energie, narušovať vstrebávanie alebo trávenie tukov, zrýchľovať chudnutie, zvyšovať oxidáciu (spaľovanie) tukov počas cvičenia alebo spôsobujú dlhodobé zmeny podporujúce metabolizmus tukov. Sú to mimoriadne populárne doplnky výživy, lebo mať o kúsok menej tuku chce […]
Výživa v rysovačke založená na vede a skúsenostiach - V tomto článku a príslušnom videu sa budem venovať náročnej problematike akou výživa v rysovačke nepochybne je. Je jasné, že takéto štúdium sa prakticky nikdy nekončí, preto tu spomeniem tie najdôležitejšie veci, vychádzajúc z praxe a odporúčam každému, kto má záujem hlbšie porozumieť tejto problematike ďalšie štúdium. V tomto článku zďaleka nepokryjeme všetko, tie najdôležitejšie […]
Rysovačka – všetko čo potrebuješ vedieť v kocke - Rysovačka je ľudový (slangový) výraz pre chudnutie vo fitness. Kým chudnutie je proces, kedy (väčšinou tučný - obézny) človek stráca celkovú váhu tela (a s tým často aj svaly), rysovačka (rysovanie svalov) je proces, ktorého cieľom je získať čo najväčšiu definíciu (vyrysovanie) svalov - aby boli svaly čo najviac vidno. Strata tuku je teda iba prostriedkom k zlepšeniu vzhľadu svalov. Cieľom je teda znížiť podkožný tuk na maximum za súčasného udržania čo najväčšieho množstva svalov.

TRÉNER