Rysovačka – všetko čo potrebuješ vedieť v kocke - Rysovačka je ľudový (slangový) výraz pre chudnutie vo fitness. Kým chudnutie je proces, kedy (väčšinou tučný - obézny) človek stráca celkovú váhu tela (a s tým často aj svaly), rysovačka (rysovanie svalov) je proces, ktorého cieľom je získať čo najväčšiu definíciu (vyrysovanie) svalov - aby boli svaly čo najviac vidno. Strata tuku je teda iba prostriedkom k zlepšeniu vzhľadu svalov. Cieľom je teda znížiť podkožný tuk na maximum za súčasného udržania čo najväčšieho množstva svalov.
Disciplína: Ako vybudovať nezlomnú disciplínu nie len v cvičení. - Článok o tom ako vybudovať disciplínu a hlavne sebadisciplínu. Filozofické aj vedecké prístupy ale aj praktické tipy.
Ako dosiahnúť ciele v 2024! - Ohľadom cieľov je veľa rôznych teórií, všetky sa však zhodujú: musíš mať cieľ! Síce moderné prístupy zdôrazňujú, že ešte dôležitejšie ako cieľ sú systémy, ktoré ťa k cieľu dovedú, cieľ je však jednoducho smer, ktorým sa chceš uberať. V tomto videu rozoberám rôzne stratégie nastavovania cieľov, od klasického systému SMART (a jeho vylepšenie SMARTER) cez odporúčania vedca Hubermana, systém, ktorý používa Ray Dalio alebo James Clear - autor knihy Atómové návyky. Tak ako vždy, aj pri tomto videu vychádzam okrem teórie aj z mnohoročnej praxe a verím, že každý pochopí prečo sú ciele také dôležté, ako na nich pracovať a ako dosahovať lepšie výsledky.

TRÉNER