Uverejnené

Doplnky výživy v rysovačke. Veda aj moje skúsenosti.

Rôzne doplnky výživy v rysovačke.

Doplnky výživy v rysovačke , teda najčastejšie “spaľovače tukov” je označenie doplnkov výživy, ktoré by mali zvyšovať metabolizmus tukov alebo výdaj energie, narušovať vstrebávanie alebo trávenie tukov, zrýchľovať chudnutie, zvyšovať oxidáciu (spaľovanie) tukov počas cvičenia alebo spôsobujú dlhodobé zmeny podporujúce metabolizmus tukov.

Sú to mimoriadne populárne doplnky výživy, lebo mať o kúsok menej tuku chce takmer každý. 

Doplnky výživy v rysovačke.

Tieto doplnky často obsahujú viacero zložiek, z ktorých každá má svoj navrhovaný mechanizmus účinku, a často sa tvrdí, že kombinácia týchto látok bude mať synergický efekt. Zoznam doplnkov, ktoré údajne zvyšujú alebo zlepšujú metabolizmus tukov, je dlhý. 

Medzi najobľúbenejšie patria kofeín, karnitín, zelený čaj, konjugovaná linolová kyselina (CLA), forskolín, chróm, chaluha bublinatá (kelp) a fukoxantín. Niektoré ďalšie ako napríklad yohimbín alebo ma-huang (ephedra) u nás nie sú dovolené ale dajú sa kúpiť u neoficiálnych predajcov. 

V tomto článku zhrniem najznámejšie zložky, ktoré sa používajú na základe skúseností aj vedeckých poznatkov. 

Na základe dostupnej vedeckej literatúry majú kofeín a zelený čaj vedecky podložené údaje, ktoré zlepšujú metabolizmus tukov. 

Pre mnohé ďalšie doplnky na spaľovanie tukov dôkazy zatiaľ chýbajú, 

hoci niektoré vyzerajú nájdejne. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť ale s istotou si dovolím tvrdiť, že budú pribúdať určite rýchlejšie ako vedecké dôkazy a relevantné štúdie o ich účinnosti. 

Mechanizmy a bežné zložky. Výživové doplnky na chudnutie zvyčajne fungujú na základe štyroch všeobecných mechanizmov: (1)

(1) Blokovanie vstrebávania sacharidov alebo tukov: Niektoré doplnky obsahujú zložky, ktoré bránia telu úplne absorbovať sacharidy alebo tuky z potravy.

(2) Zvýšenie metabolizmu a spaľovania tukov: Iné doplnky obsahujú látky ako kofeín, zelený čaj alebo karnitín, ktoré môžu pomôcť zrýchliť metabolizmus a zvýšiť spaľovanie tukov.

(3) Zmena telesného zloženia: Niektoré doplnky obsahujú zložky ako CLA (konjugovaná linolová kyselina) alebo chróm, ktoré údajne pomáhajú zmeniť telesné zloženie, napríklad zvýšiť svalovú hmotu a znížiť tukové tkanivo.

(4) Potlačenie chuti do jedla: Ďalšia skupina doplnkov obsahuje látky ako rozpustná vláknina alebo kajenské korenie, ktoré môžu pomôcť potlačiť chuť do jedla a znížiť celkový príjem kalórií.

Závery rewiew z roku 2022 (1): “voľnopredajné doplnky na chudnutie propagované pre spotrebiteľov nie sú FDA [Úrad pre potraviny a liečivá Spojených štátov] regulované z hľadiska bezpečnosti alebo účinnosti a výskum nepodporuje ich užívanie. Preto nie je etické odporúčať ich pacientom.”

Výživové doplnky a alternatívne terapie na chudnutie majú len obmedzený dôkaz o svojej účinnosti na základe kvalitných vedeckých štúdií. Lekári a pacienti by si mali byť vedomí vedeckých dôkazov o tvrdeniach výrobcov týchto produktov predtým, ako ich začnú odporúčať alebo užívať. (2)

Hoci existuje množstvo štúdií zaoberajúcich sa výživovými doplnkami a alternatívnymi terapiami na chudnutie, táto recenzia neposkytuje silné dôkazy o účinnosti žiadneho z týchto produktov na základe kvalitných vedeckých prác. V dizajne, zaujatosti, účinnosti a dĺžke trvania jednotlivých pokusov existuje značná heterogenita, čo naznačuje potrebu vyvinúť nové štúdie zohľadňujúce metodologické nedostatky. (3)

Lieky na chudnutie

V väčšine prípadov tieto lieky na predpis dokážu zvyčajne spôsobiť úbytok hmotnosti okolo 5–10 %. Účinnosť však môže byť rôzna v závislosti od niekoľkých faktorov, vrátane konkrétneho lieku, ktorý užívate. (4)

Kofeín a doplnky výživy v rysovačke

Kofeín je látka bežne sa nachádzajúca v káve, zelenom čaji a kakaových bôboch. Je tiež populárnou zložkou komerčných doplnkov na spaľovanie tukov – a to z dobrého dôvodu.

Kofeín môže pomôcť zrýchliť metabolizmus a telu pomôcť spáliť viac tuku (5) 

Samozrejme sa kofeín vyrába aj synteticky. V káve a čaji sa však nachádza celý rad ďalších metabolitov vrátane iných alkaloidov (teobromín, paraxantín, teofylín) a polyfenolov (triesloviny a flavonoidy). Preto užívanie tabliet s obsahom kofeínu a doplnkov stravy by sa nemalo priamo porovnávať s konzumáciou čaju a kávy, najmä z hľadiska celkového zdravia. Pre športový výkon sa však najčastejšie používa práve syntetický kofeín vo forme doplnkov výživy. 

Vplyv kofeínu na zrýchlenie metabolizmu sa vedecky preukázal ešte v 80 rokoch viacerými štúdiami. (6) V jednej štúdii zistili, že, káva s kofeínom zvýšila výdaj energie o 16% za 2 hodiny od užitia oproti káve bez kofeínu. (7)

Je však všeobecne známe, že časté užívanie kofeínu spôsobuje vyššiu toleranciu na kofeín, preto a nie len preto je vhodné užívanie kofeínu cyklovať, ja osobne (a nie len ja) odporúčam na nejaké obdobie užívanie kofeínu aj úplne vysadiť. 

Matthew Walker, profesor neurovedy a psychológie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a popredný expert na výskum spánku, tiež autor známej knihy “Prečo spíme” však upozorňuje aj na negatívny vplyv kofeínu na spánok, hlavne jeho kvalitu (samozrejme aj kvantitu). Pokiaľ užijeme vyššie množstvo kofeínu, ktoré nám zhorší spánok, zvykneme byť nasledujúci deň unavení a prijmeme ďalší kofeín, časo ešte viac ako predtým a takto sa celý cyklus opakuje. 

Tiež je veľmi podstatné a dôležité v tejto súvislosti uviesť, že existuje aj tzv. kofeinizmus, čo je stav spôsobený nadmernou konzumáciou kofeínu. Prejavuje sa rôznymi príznakmi, ktoré súvisia s pôsobením kofeínu na centrálny nervový systém a iné telesné funkcie. Jeho príznakmi sú nervozita, podráždenosť, nespavosť, búšenie srdca, bolesti hlavy… Dokonca existuje aj kofeínová intoxikácia, kedy človek prijme príliš vysoké množstvo kofeínu buď nárazovo, alebo kumulatívne (postupne), môže to vyvolať aj vážnejšie fyzické či psychické stavy. 

Kofeín dokonca dokáže stimulovať nielen telesné ale aj mentálne funkcie, napríklad zlepšuje udržanie pozornosti. (8)

Záver metaanalýzy 2021 (9):

“Analýza naznačuje obmedzenú úroveň účinnosti naprieč štúdiami. Interval spoľahlivosti 95 % (CI.95) pre združenú veľkosť efektu nepreukazuje žiadnu výhodu v terapeutickom použití výživových doplnkov. Neexistuje ani žiadny náznak, že by zaradenie spaľovačov tukov a termogénnych výživových doplnkov bolo účinnejšie ako cvičenie alebo kombinácia diéty a cvičenia. Tento výsledok je ešte výraznejší pri skúmaní akýchkoľvek zmien v beztukovej telesnej hmotnosti, pretože všeobecne sa uznáva, že intervencie na chudnutie pre zlepšenie zdravia by sa mali snažiť udržať, ak nie zvýšiť, beztukovú telesnú hmotnosť počas trvania intervencie. Analýza v tomto bode preukázala malú schopnosť dosiahnuť toto a hoci telesná hmotnosť sa môže počas intervencie stratiť, neschopnosť udržať beztukovú telesnú hmotnosť bráni intervencii v zlepšení celkového zdravia.

Navyše, pre nadvážené osoby neprináša pridanie termogénnych výživových doplnkov žiadny benefit (t.j. CI.95 presahuje 0,00) v zlepšení kardiometabolického zdravia. Porovnania nepreukázali, že by zaradenie výživových doplnkov malo priaznivý vplyv na zmeny hladín cholesterolu v krvi, a to ani v rámci tu porovnávaných štúdií, ani medzi štúdiami, ktoré využívali iba cvičenie alebo kombináciu diéty a cvičenia.

Znepokojivo je to, že pôsobenie výživových doplnkov by malo viesť k zvýšeniu metabolickej rýchlosti, avšak zdá sa, že chronické užívanie vedie k jej zníženiu. Odôvodnenie tohto zistenia presahuje rámec tohto systematického prehľadu, ale zasluhuje si ďalšie skúmanie.

Preto, aj keď existuje množstvo neoficiálnych správ alebo správ z jednotlivých štúdií, ktoré naznačujú prínos pridania spaľovačov tukov a termogénnych výživových doplnkov pri podpore ľudí s nadváhou v redukcii tukovej hmoty a zlepšení celkového zdravia, treba byť pri prijímaní týchto údajných výhod opatrný. Z dlhodobého hľadiska by intervencie zamerané na životný štýl, ktoré sú potrebné na zlepšenie zdravotného stavu a telesného zloženia ľudí s nadváhou, mali zahŕňať cvičenie alebo kombináciu diéty a cvičenia. Tie sa javia ako prospešnejšie ako podobná intervencia, ktorá zahŕňa aj termogénne alebo “spaľovače tukov” a výživové doplnky.

Aj preto je kofeín najčastejšou látkou, ktorú obsahujú doplnky výživy v rysovačke.

Zelený čaj 

Pitie zeleného čaju má pozitívne účinky na zdravie celkovo (10), pri doplnkoch výživy však ide o koncentrovanú formu zeleného čaju. 

Extrakt z zeleného čaju je tiež bohatý na kofeín a polyfenol epigallocatechín gallát (EGCG). Účinky kofeínu sme si už opísali, EGCG má takisto vynikajúce vlastnosti, čo sa týka chudnutia. 

Perfektná štúdia z roku 2015 (11) dokázala, že “dvanásťtýždňová liečba vysokou dávkou extraktu zo zeleného čaju (856.8 mg) viedla u žien s centrálnou obezitou k výraznému úbytku hmotnosti, zmenšeniu obvodu pása a k trvalému poklesu hladiny celkového cholesterolu a LDL cholesterolu v plazme, a to bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Mechanizmus pôsobenia vysokých dávok extraktu zo zeleného čaju proti obezite by mohol čiastočne súvisieť s inhibíciou sekrécie ghrelinu, čo vedie k zvýšeniu hladín adiponektínu.” Tieto výsledky potvrdila ďalšia štúdia z roku 2017 takže je to v kľude. (12)

Zelený čaj má však pre zdravie ďaleko väčší efekt ako iba zlepšenie chudnutia. Viaceré štúdie priniesli dôkazy o tom, že zelený čaj ovplyvňuje psychopatologické symptómy (napríklad zníženie úzkosti), kognitívne funkcie (napríklad zlepšenie pamäti a pozornosti) a mozgovú činnosť (napríklad aktivácia pracovnej pamäte pozorovaná pri funkčnej magnetickej rezonancii). (10)

Účinky zeleného čaju nemožno pripísať iba jednej zložke nápoja. Toto tvrdenie podporuje aj zistenie, že priaznivé vplyvy zeleného čaju na kognitívne funkcie sa pozorujú pri kombinovanom pôsobení kofeínu a L-teanínu, zatiaľ čo samostatné podávanie ktorejkoľvek z týchto látok malo menší účinok. (10) 

Zelený čaj je teda ďalšou obľúbenou látkou, ktorú obsahujú doplnky výživy v rysovačke.

EGCG 

EGCG (Epigallocatechín galát) je najsilnejší antioxidant nachádzajúci sa v zelenom čaji. Táto cenná zlúčenina chráni bunky pred poškodením voľnými radikálmi, podporuje zdravie srdca a ciev, zlepšuje pamäť a kognitívne funkcie, pomáha pri chudnutí, má protirakovinové vlastnosti a posilňuje imunitný systém.

Najlepším zdrojom EGCG je zelený čaj, najmä listový. Pre optimálne zdravie sa odporúča konzumovať 2-3 šálky denne. EGCG je vo všeobecnosti bezpečný, ale vo vysokých dávkach môže mať mierne vedľajšie účinky. Pravidelná konzumácia zeleného čaju vám môže pomôcť zlepšiť celkové zdravie, chrániť sa pred rôznymi chorobami a predĺžiť si život.

Dôležité je ešte poznamenať, že efekt zeleného čaju bol dokázaný v prípade, že človek dovtedy užíval menej ako 300 mg kofeínu denne (kofeínová tolerancia). 

Yohimbín

Yohimbín, látka z kôry stromu yohimbe, sa propaguje ako prostriedok na zlepšenie erekcie a spaľovanie tukov.

Niektoré štúdie naznačujú jeho miernu efektivitu pri erektilnej dysfunkcii, najmä v kombinácii s inými terapiami. Vplyv na chudnutie je však nepresvedčivý a vhodnejší pre vrcholových športovcov.

Užívanie yohimbínu sa spája s vedľajšími účinkami ako úzkosť, búšenie srdca a tráviace ťažkosti. Môže interagovať s liekmi a neodporúča sa ľuďom s úzkosťou, vysokým krvným tlakom či srdcovými chorobami.

Dávkovanie yohimbínu je nejasné a kvalita doplnkov sa môže líšiť.

Pred zvažovaním yohimbínu je dôležitá konzultácia s lekárom, najmä pri akýchkoľvek zdravotných problémoch alebo užívaní iných liekov.

Vzhľadom na kontroverzie a potenciálne riziká je vhodné zvážiť alternatívne stratégie pre zlepšenie erekcie a chudnutia.

“Napriek tomu sa zdá, že užívanie yohimbinu je vhodnou stratégiou pre spaľovanie tukov u elitných športovcov.” (13) (ale iba 20 futbalistov, za to top level a 3 týždne) 

Samostatné užívanie yohimbinu a jeho kombinácia s inými doplnkami dokáže zlepšiť erektilnú funkciu u pacientov s poruchou erekcie. Avšak bez kombinácie s ďalšou liečbou nedokáže zlepšiť celkovú sexuálnu funkciu.(14)

Nežiadúce následky: 

Väčšina (98,7 %) prípadov sa týkala bylinných (nie predpisovaných) yohimbe výrobkov. Častými dôvodmi užívania boli zlepšenie erekcie (27,7 %), chudnutie (9,2 %) a stimulačné účinky (7,6 %). Medzi bežne hlásené nežiaduce účinky patrili: tráviace ťažkosti (46 %), tachykardia (zvýšená tepová frekvencia, 43 %), úzkosť/agitovanosť (33 %) a hypertenzia (vysoký krvný tlak, 25 %). (16)

Efedrín

Ephedra, tiež nazývaná ma huang, je rastlina obsahujúca látky, ktoré môžu stimulovať nervový systém, zvyšovať spaľovanie energie, podporovať chudnutie a potláčať chuť do jedla. V 90. rokoch bola efedra populárnou zložkou výživových doplnkov predávaných na chudnutie a zlepšenie športového výkonu. V roku 2004 však Úrad pre potraviny a liečivá Spojených štátov (FDA) zakázal efedru v týchto doplnkoch, pretože dospel k záveru, že nie je bezpečná. Ephedra môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie, úzkosť, zmeny nálady, vysoký krvný tlak, arytmiu, mŕtvicu, záchvaty, srdcový infarkt a smrť.

Keďže efedrín patrí medzi zakázané látky napríklad aj doingovou komisiou, legálne doplnky výživy v rysovačke neobsahujú túto látku (ale dá sa sem tam zohnať na čiernom trhu).

Garcinia Cambodia

Dôkazy o účinnosti tohto indonézskeho ovocia, ktoré je aktívnou zložkou produktov ako Hydroxycut, sú nejednoznačné. Niektoré štúdie naznačujú, že môže podporiť chudnutie, ale o mierne množstvo, približne 1-4 kilogramy. Naopak, iné štúdie nezistili žiadny výraznejší účinok v porovnaní s placebom a upozorňujú na možné vedľajšie účinky, ako je poškodenie pečene pri dlhodobom užívaní. (15)

Synefrín

Synefrín je prirodzene sa vyskytujúca zlúčenina v citrusových plodoch a niektorých iných rastlinách. Často sa predáva ako doplnok výživy na podporu chudnutia a zvýšenia energie.

Účinky synefrínu:

 • Zvýšenie termogenézy: Synefrín môže pomôcť zvýšiť termogenézu, čo je proces, pri ktorom telo spaľuje kalórie na produkciu tepla. To môže viesť k miernemu úbytku hmotnosti.
 • Potlačenie chuti: Niektoré štúdie naznačujú, že synefrín môže pomôcť potlačiť chuť do jedla, čo môže viesť k zníženiu príjmu kalórií.
 • Zvýšenie energie: Synefrín má mierne stimulačné vlastnosti, ktoré môžu viesť k zvýšeniu energie a bdelosti.

Vedľajšie účinky synefrínu:

Synefrín je vo všeobecnosti považovaný za bezpečný, ak sa užíva v odporúčaných dávkach. Môže však spôsobiť niektoré vedľajšie účinky, ako sú:

 • Nervozita
 • Úzkosť
 • Nespavosť
 • Bolesť hlavy
 • Zvýšený krvný tlak
 • Zrýchlený tep

Dôležité informácie:

 • Synefrín sa neodporúča osobám so srdcovými chorobami, vysokým krvným tlakom, úzkosťou alebo poruchami spánku.
 • Tehotné a dojčiace ženy by sa mali vyhnúť užívaniu synefrínu.
 • Synefrín môže interagovať s niektorými liekmi. Pred jeho užívaním sa poraďte so svojím lekárom.

Synefrín je doplnok výživy, ktorý môže pomôcť s chudnutím a zvýšením energie. Je však dôležité užívať ho v odporúčaných dávkach a byť si vedomý potenciálnych vedľajších účinkov. Pred jeho užívaním sa vždy poraďte so svojím lekárom.

Podľa štúdie (17) existuje hlavný účinok p-synefrínu na zvýšenie miery oxidácie tukov (spaľovanie tukov) v porovnaní s placebom. V tejto štúdii robili veľmi kvalitný výskum na cyklistoch, bohužiaľ však na veľmi malej vzorke. Výsledky sú však sľubné. 

Záver

Zhrnutím možno povedať, že doplnky obsahujúce kofeín, extrakt z listov zeleného čaju (GTE), extrakt z horkého pomaranča (GCBE), cholín, glukomannan, kapsaicinoidy a kapsaicín môžu priniesť isté výhody pre reguláciu hmotnosti a súvisiace ukazovatele metabolického zdravia. Pri užívaní podľa pokynov výrobcu sú všeobecne bezpečné. (18)

Video na tému “Doplnky výživy v rysovačke. Veda + skúsenosti

Zdroje: 

1

Review AMA J Ethics. 2022 May 1;24(5):E345-352. doi: 10.1001/amajethics.2022.345.

Should Clinicians Ever Recommend Supplements to Patients Trying to Lose Weight?

Melinda M Manore 1, Megan Patton-Lopez 2

PMID: 35575564 DOI: 10.1001/amajethics.2022.345

2

Review Obesity (Silver Spring). 2021 Jul;29(7):1102-1113. doi: 10.1002/oby.23110.

A Systematic Review of Dietary Supplements and Alternative Therapies for Weight Loss

John A Batsis 1 2, John W Apolzan 3, Pamela J Bagley 4, Heather B Blunt 4, Vidita Divan 5, Sonia Gill 6, Angela Golden 7, Shalini Gundumraj 8, Steven B Heymsfield 3, Scott Kahan 9, Katherine Kopatsis 10, Ava Port 11, Elizabeth Prout Parks 12 13, Clifford A Reilly 14, Domenica Rubino 15, Katherine H Saunders 16, Ryan Shean 4, Luai Tabaza 17, Abishek Stanley 3, Beverly G Tchang 16, Shivani Gundumraj 18, Srividya Kidambi 19

PMID: 34159755 PMCID: PMC8231729 DOI: 10.1002/oby.23110

3

Review Obesity (Silver Spring). 2021 Jul;29(7):1102-1113. doi: 10.1002/oby.23110.

A Systematic Review of Dietary Supplements and Alternative Therapies for Weight Loss

John A Batsis 1 2, John W Apolzan 3, Pamela J Bagley 4, Heather B Blunt 4, Vidita Divan 5, Sonia Gill 6, Angela Golden 7, Shalini Gundumraj 8, Steven B Heymsfield 3, Scott Kahan 9, Katherine Kopatsis 10, Ava Port 11, Elizabeth Prout Parks 12 13, Clifford A Reilly 14, Domenica Rubino 15, Katherine H Saunders 16, Ryan Shean 4, Luai Tabaza 17, Abishek Stanley 3, Beverly G Tchang 16, Shivani Gundumraj 18, Srividya Kidambi 19

PMID: 34159755 PMCID: PMC8231729 DOI: 10.1002/oby.23110

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159755/

4

​​Pharmacologic Treatment of Overweight and Obesity in Adults

Beverly G Tchang, MD, Mohini Aras, MD, Rekha B Kumar, MD, MS, and Louis J. Aronne, MD.

Author Information and Affiliations

Last Update: August 2, 2021.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279038/

5

> “Overall, the current meta-analysis demonstrated that caffeine intake might promote weight, BMI and body fat reduction.”

Meta-Analysis Crit Rev Food Sci Nutr

. 2019;59(16):2688-2696.doi: 10.1080/10408398.2018.1507996. Epub 2018 Oct 18.

The effects of caffeine intake on weight loss: a systematic review and dos-response meta-analysis of randomized controlled trials

Reza Tabrizi 1, Parvane Saneei 2, Kamran B Lankarani 3, Maryam Akbari 1, Fariba Kolahdooz 4, Ahmad Esmaillzadeh 2 5, Somayyeh Nadi-Ravandi 6, Majid Mazoochi 7, Zatollah Asemi 8

PMID: 30335479  DOI: 10.1080/10408398.2018.1507996

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30335479/

6

Clinical Trial Am J Clin Nutr. 1980 May;33(5):989-97. doi: 10.1093/ajcn/33.5.989.

Caffeine and coffee: their influence on metabolic rate and substrate utilization in normal weight and obese individuals

K J Acheson, B Zahorska-Markiewicz, P Pittet, K Anantharaman, E Jéquier

PMID: 7369170 DOI: 10.1093/ajcn/33.5.989

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7369170/

7

Clinical Trial Am J Clin Nutr. 1981 Oct;34(10):2291-4. doi: 10.1093/ajcn/34.10.2291.

A simple apparatus for comparative measurements of energy expenditure in human subjects: the thermic effect of caffeine

M A Hollands, J R Arch, M A Cawthorne

PMID: 7293955 DOI: 10.1093/ajcn/34.10.2291

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7293955/

8

Randomized Controlled Trial Psychopharmacology (Berl). 2021 Feb;238(2):441-451.doi: 10.1007/s00213-020-05691-w. Epub 2020 Nov 17.

Cognitive enhancement effects of stimulants: a randomized controlled trial testing methylphenidate, modafinil, and caffeine

Dimitris Repantis 1 2, Leonore Bovy 3, Kathrin Ohla 4, Simone Kühn 5 6, Martin Dresler 3

PMID: 33201262 PMCID: PMC7826302  DOI: 10.1007/s00213-020-05691-w

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33201262/

9

Meta-Analysis Nutr Health. 2021 Dec;27(4):445-459. doi: 10.1177/0260106020982362.Epub 2021 Jan 11.

Comparing effectiveness of fat burners and thermogenic supplements to diet and exercise for weight loss and cardiometabolic health: Systematic review and meta-analysis

James E Clark 1 2, Sarah Welch 1

PMID: 33427571 DOI: 10.1177/0260106020982362

10

Review Phytomedicine. 2017 Oct 15:34:26-37. doi: 10.1016/j.phymed.2017.07.008.Epub 2017 Jul 27.

Green tea effects on cognition, mood and human brain function: A systematic review

Edele Mancini 1, Christoph Beglinger 2, Jürgen Drewe 2, Davide Zanchi 1, Undine E Lang 1, Stefan Borgwardt 3

PMID: 28899506 DOI: 10.1016/j.phymed.2017.07.008

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28899506/

11

Randomized Controlled Trial Clin Nutr . 2016 Jun;35(3):592-9.doi: 10.1016/j.clnu.2015.05.003. Epub 2015 May 29.

Therapeutic effect of high-dose green tea extract on weight reduction: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial

I-Ju Chen 1, Chia-Yu Liu 1, Jung-Peng Chiu 1, Chung-Hua Hsu 2

PMID: 26093535 DOI: 10.1016/j.clnu.2015.05.003

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26093535/

12

“daily consumption of green tea with doses of EGCG between 100 and 460 mg/day has shown greater effectiveness on body fat and body weight reduction in intervention periods of 12 weeks or more. In addition, the use of caffeine doses between 80 and 300 mg/day has been shown to be an important factor for this effects, when the participants did not have a high caffeine intake (> 300 mg/day) prior to the intervention.”

Review Nutr Hosp 

. 2017 Jun 5;34(3):731-737. doi: 10.20960/nh.753.

[Effects of green tea and its epigallocatechin (EGCG) content on body weight and fat mass in humans: a systematic review]

Lucía Cristina Vázquez Cisneros 1, Patricia López-Uriarte, Antonio López-Espinoza, Mónica Navarro Meza, Ana Cristina Espinoza-Gallardo, Martha Beatriz Guzmán Aburto

PMID: 28627214 DOI: 10.20960/nh.753

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28627214/

13

Randomized Controlled Trial Res Sports Med . 2006 Oct-Dec;14(4):289-99.doi: 10.1080/15438620600987106.

Yohimbine: the effects on body composition and exercise performance in soccer players

Sergej M Ostojic 1

PMID: 17214405 DOI: 10.1080/15438620600987106

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17214405/

14

Turk J Urol. 2021 Nov;47(6):482-488. doi: 10.5152/tud.2021.21206.

Yohimbine as a treatment for erectile dysfunction: A systematic review and meta-analysis

Dwi Nanda Satriyo Arif Wibowo 1, Doddy Moesbadianto Soebadi 1, Mohammad Ayodhia Soebadi 1

PMID: 35118966 PMCID: PMC9612744 DOI: 10.5152/tud.2021.21206

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35118966/

15

​​Case Rep Gastrointest Med. 2018; 2018: 9606171. Published online 2018 Jul 26. doi: 10.1155/2018/9606171

Acute Hepatitis due to Garcinia Cambogia Extract, an Herbal Weight Loss Supplement

Akshay Sharma,corresponding author 1 Elisa Akagi, 1 Aji Njie, 1 Sachin Goyal, 2 Camelia Arsene, 3 Geetha Krishnamoorthy, 4 and Murray Ehrinpreis 5

PMCID: PMC6083529 PMID: 30147968

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6083529/

16

Comparative Study Ann Pharmacother

. 2010 Jun;44(6):1022-9. doi: 10.1345/aph.1P060.Epub 2010 May 4.

Adverse drug events associated with yohimbine-containing products: a retrospective review of the California Poison Control System reported cases

Thomas Kearney 1, Nora Tu, Christine Haller

PMID: 20442348 DOI: 10.1345/aph.1P060

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20442348/

17

SYN

Randomized Controlled Trial Eur J Sport Sci

. 2021 Sep;21(9):1273-1282.doi: 10.1080/17461391.2020.1817154. Epub 2020 Sep 17.

p-Synephrine, the main protoalkaloid of Citrus aurantium, raises fat oxidation during exercise in elite cyclists

Jorge Gutiérrez-Hellín 1, Gabriel Baltazar-Martins 2, Iván Rodríguez 3, Beatriz Lara 2, Carlos Ruiz-Moreno 2, Millán Aguilar-Navarro 1, Juan Del Coso 4

PMID: 32859142 DOI: 10.1080/17461391.2020.1817154

18

Dietary Supplements for Weight Management: A Narrative Review of Safety and Metabolic Health Benefits 

by Eunice Mah 1,*, Oliver Chen 2, DeAnn J. Liska 3 and Jeffrey B. Blumberg, 

Nutrients 2022, 14(9), 1787; https://doi.org/10.3390/nu14091787

Submission received: 27 March 2022 / Revised: 13 April 2022 / Accepted: 19 April 2022 /Published: 24 April 2022

https://www.mdpi.com/2072-6643/14/9/1787

Ďalšie štúdie, z ktorých som čerpal: 

rew 1

Based on the available literature, caffeine and green tea have data to back up its fat metabolism-enhancing properties.

Review Obes Rev

. 2011 Oct;12(10):841-51. doi: 10.1111/j.1467-789X.2011.00908.x.

Fat burners: nutrition supplements that increase fat metabolism

A E Jeukendrup 1, R Randell

PMID: 21951331 DOI: 10.1111/j.1467-789X.2011.00908.x

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21951331/

rew2

Review Nutr Hosp . 2017 Jun 5;34(3):731-737. doi: 10.20960/nh.753.

[Effects of green tea and its epigallocatechin (EGCG) content on body weight and fat mass in humans: a systematic review]

Lucía Cristina Vázquez Cisneros 1, Patricia López-Uriarte, Antonio López-Espinoza, Mónica Navarro Meza, Ana Cristina Espinoza-Gallardo, Martha Beatriz Guzmán Aburto

PMID: 28627214 DOI: 10.20960/nh.753

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28627214/