Uverejnené

Disciplína: Ako vybudovať nezlomnú disciplínu nie len v cvičení.

Disciplína musí byť!

V tomto článku sa pozrieme na to, ako vybudovať nezlomnú sebadisciplínu. Disciplína je kľúčová pre úspech v akejkoľvek oblasti života, či už ide o cvičenie, prácu, štúdium, alebo čokoľvek iné. Predstavím stratégie a tipy, ktoré ti pomôžu vybudovať si silnú disciplínu a dosiahnuť svoje ciele.

Prečo je disciplína dôležitá?

Disciplína ti umožňuje prekonať prokrastináciu a lenivosť a sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité. Pomáha nám dodržiavať svoje záväzky a dosiahnuť svoje ciele v akejkoľvek oblasti. Disciplína je tiež nevyhnutná pre budovanie zdravých návykov a prekonávanie zlozvykov.

Filozofické prístupy k disciplíne

Stoicizmus:

Stoici, staroveká filozofická škola, kládli veľký dôraz na disciplínu. Verili, že disciplína je kľúčom k šťastnému a cnostnému životu. Seneca, jeden z najvýznamnejších stoických filozofov, napísal: “Disciplína je základom všetkých cností.” 

Marcus Aurelius veril, že disciplína nie je o obmedzovaní, ale o oslobodení. Tým, že sa disciplinujeme, stávame sa pánmi svojich myšlienok, emócií a činov a oslobodzujeme sa od ovládania vonkajšími silami.

Budhizmus:

Budhizmus učí, že disciplína je kľúčom k dosiahnutiu osvietenia. Prostredníctvom disciplíny sa môžeme naučiť ovládať svoje myšlienky a emócie a žiť pokojný a vyrovnaný život.

Konfucianizmus:

Konfucianizmus zdôrazňuje dôležitosť sebaovládania a disciplíny v medziľudských vzťahoch. Konfucius učil, že disciplína je kľúčom k budovaniu harmónie a dôvery v spoločnosti.

Vedecky overené tipy na budovanie disciplíny

 • Stanov si jasné ciele. Čím jasnejšie sú tvoje ciele, tým ľahšie sa ti bude na ne sústrediť a dodržiavať svoje záväzky.
 • Vytvor si plán. Rozdeľ svoje ciele na menšie, zvládnuteľné kroky a vytvorte si plán, ako ich dosiahneš.
 • Odstráň pokušenia. Ak sa snažíš vybudovať si disciplínu v cvičení, maj pripravené všetky veci, ktoré potrebuješ, oblečenie, posilku, trénera… odstráň z domu všetky nezdravé potraviny. Ak sa snažíš sústrediť na prácu, vypni si telefón a zatvor všetky nepotrebné karty na počítači.
 • Odmeň sa. Keď dosiahneš svoj cieľ, odmeň sa niečím, čo ťa baví. To ti pomôže zostať motivovaný a pokračovať vpred.
 • Neboj sa zlyhania. Každý niekedy zlyhá. Dôležité je poučiť sa zo svojich chýb a nevzdať sa.
článok o disciplíne

Súčasní autori o disciplíne

 • James Clear: Autor knihy “Atomic Habits”, ktorá sa zaoberá budovaním a udržiavaním dobrých návykov.
 • Cal Newport: Autor knihy “Deep Work”, ktorá sa zaoberá sústredením a produktivitou.
 • Jocko Willink: Bývalý dôstojník Navy SEAL a autor knihy “Discipline Equals Freedom”, ktorá sa zaoberá disciplínou a vedením.

Tipy na lepšiu disciplínu od Jocko Willinka

 • Začnite s malými krokmi.
 • Buďte trpezliví.
 • Odstráňte pokušenia.
 • Vytvorte si rutinu.
 • Buďte k sebe tvrdí.
 • Vizualizujte si úspech. /Vizualizácia neúspechu – futurorum malorum praemeditacio/
 • Oslavujte svoje úspechy.
 • Nikdy sa nevzdajte.
 • Buďte disciplinovaní v myšlienkach, slovách a činoch.
 • Veďte ostatných.

Záver

Disciplína je kľúčová pre úspech v akejkoľvek oblasti života. Existuje mnoho stratégií a tipov, ktoré vám pomôžu vybudovať si silnú disciplínu. Filozofia, ako stoicizmus, budhizmus a konfucianizmus, vám môže poskytnúť rámec pre pochopenie

Pár tipov k disciplíne na záver: 

Sebakontrola: Sebakontrola je dôležitá pre odolávanie pokušeniam a dodržiavanie plánu. Existuje mnoho techník na zlepšenie sebakontroly, ako napríklad meditácia, mindfulness a cvičenie.

Zlyhanie ako súčasť procesu: Zlyhanie je prirodzenou súčasťou procesu učenia a budovania disciplíny. Je dôležité poučiť sa z chýb a nevzdať sa.

Dôležitosť trpezlivosti: Budovanie disciplíny si vyžaduje čas a úsilie. Je dôležité mať trpezlivosť a vytrvalosť a nevzdať sa pri prvých prekážkach.

Okrem týchto všeobecných aspektov je dôležité zvážiť aj špecifiká danej oblasti, v ktorej sa snažíme budovať disciplínu. Napríklad, budovanie disciplíny v cvičení si vyžaduje iné stratégie ako budovanie disciplíny v práci.

Odporúčam prečítať si aj článok o cieľoch, ktorý nájdeš u nás na webe tu: https://www.fitmagazin.sk/clanky

Tu je video k tomuto článku na tému “Ako dosiahnúť seba disciplínu”

Ak by ti video nešlo prehrať, pozri si ho priamo na YouTube: https://youtu.be/54tntPjrw74